Thông tin tư vấn tuyển sinh

Để được tư vấn tuyển sinh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

  • Địa chỉ: Văn Phòng Viện Đào tạo Quốc tế,  Tòa nhà D7, Đường Đại Cồ Việt, Hà Nội
  • Điện thoại: (04) 3868.3407 / 093.868.3407
  • Email: info@sie.edu.vn
  • Website: http://sie.hust.edu.vn/ & http://mba.edu.vn

Hoặc liên hệ trực tiếp với Bộ phận tư vấn tuyển sinh:

Chương trình Đại học (SIE.VN):

  • Cô Huyền: 098.698.6988
  • Cô Hằng: 094.981.7299

Chương trình Sau đại học (MBA.EDU.VN):

  • Thầy Hải: 090.323.0819
  • Cô Hằng: 094.981.7299

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *