Thông báo về việc kiểm tra điều kiện tiếng Anh ngày 18.8.2017

THÔNG BÁO

Về việc: Kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 16 và kiểm tra điều kiện tiếng Anh HK 2 năm học 2016-2017 (lần 2)

Kính gửi:     – Sinh viên đỗ vào chương trình LTU, VUWBA, VUWIT, TROY và IEM khóa 16;

– Sinh viên các lớp tăng cường tiếng Anh K15 và sinh viên các chương trình LTU, VUWBA, VUWIT, IEM.

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch kiểm tra ngoại ngữ như sau:

TT Kỳ thi Mốc thời gian
1 Kiểm tra trình độ tiếng Anh theo dạng thức IELTS dành cho sinh viên K16 đạt 6 điểm tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia trở lên và sinh viên K15 thi lần 2

Bài thi mẫu: http://www.cambridgeenglish.org/exams/ielts/preparation/

– Nghe, đọc, viết: 8h30 ngày 18/8/2017

– Nói: 13h30 ngày 18/8/2017

2 Kiểm tra trình độ tiếng Anh theo dạng thức KET dành cho sinh viên K16 đạt dưới 6 điểm tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia

Bài thi mẫu: http://www.cambridgeenglish.org/exams/key/preparation/

– Nói: 8h30 ngày 18/8/2017

– Nghe, đọc, viết: 13h30 ngày 18/8/2017

Sinh viên có chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL quốc tế còn giá trị sử dụng có thể nộp lại chứng chỉ cho văn phòng để xét xử lí học tập (khóa 15) và xếp lớp (khóa 16) muộn nhất là ngày 17/08/2017. Sinh viên nộp 01 bản sao chứng chỉ và mang bản gốc để đối chiếu (gặp cô Kiều Anh tại phòng 205, nhà D7, số ĐT: 0912383754)

Viện Đào tạo Quốc tế xin trân trọng cảm ơn.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *