Thông báo lịch kiểm tra tiếng Anh đầu vào bổ sung cho sinh viên K16

THÔNG BÁO

Về việc: Kiểm tra tiếng Anh đầu vào bổ sung cho sinh viên khóa 16

Kính gửi:     – Sinh viên đỗ vào chương trình LTU, VUWBA, VUWIT, TROY và IEM khóa 16

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo lịch kiểm tra ngoại ngữ bổ sung như sau:

  • Dạng thức: IELTS
  • Mốc thời gian:

– Nói: 8h30 ngày 1/9/2017

– Nghe, đọc, viết: 12h00 ngày 1/9/2017

Sinh viên có chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL quốc tế còn giá trị sử dụng có thể nộp lại chứng chỉ cho văn phòng để xếp lớp (khóa 16) muộn nhất là ngày 30/08/2017. Sinh viên nộp 01 bản sao chứng chỉ và mang bản gốc để đối chiếu (gặp cô Kiều Anh tại phòng 205, nhà D7, số ĐT: 0912383754).

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *