Tagged: Định hướng trong Nghiên cứu khoa học

Thông báo v/v gửi thông tin thành tích sinh viên NCKH, thi Olympic năm học 2016 – 2017

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ phong trào sinh viên học tập và NCKH trong năm học 2016-2017, Liên chi Đoàn – Liên chi Hội sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế thông báo đến tất cả các bạn đoàn viên, thanh niên trong Viện về việc gửi thông tin liên quan đến thành tích tham dự các cuộc thi NCKH và Olympic trong trường cũng như cuộc thi do các đơn vị ngoài trường tổ chức. Thời gian: Từ 6/9/2017 đến hết ngày 10/9/2017 Địa chỉ nhận thông tin: nckh@sie.edu.vn, trinhthubich@gmail.com Thông tin ghi rõ: Họ tên, MSSV, lớp,...

Chi tiết...

Định hướng trong nghiên cứu khoa học tại ĐHBK Hà Nội

Trong hoạt động khoa học công nghệ (KHCN), Trường ĐHBK Hà Nội luôn tích cực đổi mới và thích ứng với nhu cầu phát triển của xã hội, vượt qua khó khăn, phát huy mọi nội lực sẵn để tạo cơ hội và phát huy tối đa nguồn lực khoa học của Trường. Trong thời kỳ khoa học công nghệ là nền tăng phát triển xã hội, mục tiêu hàng đầu hiện nay của Tường là; “Phấn đấu xây dựng ĐHBK Hà Nội trở thành trường trọng điểm quốc gia về khoa học – công nghệ, đại học nghiên cứu...

Chi tiết...