Giới thiệu phòng khoa học công nghệ

Tháng 10 năm 1956 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được thành lập. Tháng 11 năm 1959, phòng Khoa học Trường ĐHBK Hà Nội được thành lập và lấy tên Phòng Nghiên cứu Khoa học và Lao động sản xuất

Năm 1990 do nhu cầu phát triển của khoa học kỹ thuật, Phòng đổi tên thành Phòng Quản lý Khoa học và Chuyển giao Công nghệ. Thời kỳ này thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển kỹ thuật Đại học Bách khoa trực thuộc phòng Khoa học. Trung tâm đảm nhiệm công tác quản lý các hợp đồng lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ (LĐSX&CGCN). Năm 1993 Trung tâm tách khỏi phòng Khoa học và thành lập Công ty Bách Khoa. Năm 2003 phòng đổi tên là: Phòng Khoa học & Công nghệ.

50 năm qua, với sự đóng góp to lớn của từng cán bộ và lãnh đạo các giai đoạn của Trường trong đó có phòng KHCN, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng trân trọng, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Một vài con số được thống kê sau đây đã minh chứng được điều này.

50 năm qua Nhà trường đã triển khai hơn 5.000 đề tài nghiên cứu các cấp, đã thực hiện trên 15.000 hợp đồng CGCN-LĐSX với tổng kinh phí gần 2.000 tỷ VNĐ trong nhiều lĩnh vực khoa học và kinh tế. Với những đóng góp trên, Trường đã được tặng thưởng những giải thưởng khoa học lớn: 02 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 01 Giải thưởng Nhà nước, 18 Giải thưởng Sáng tạo Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), 01 Giải thưởng Kovalevskaia, 06 Giải thưởng Sáng tạo KHKT toàn quốc, 13 Huy chương Vàng tại các Hội chợ Công nghệ – Techmart Việt Nam, 04 Giải thưởng quốc tế của WB và WIPO, cùng nhiều bằng khen, cờ luân lưu về Sáng tạo KHKT do Chính phủ, các Bộ, ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ VIFOTEC trao tặng.

Các Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách NCKH – LĐSX, lãnh đạo phòng Khoa học và các cán bộ đã và đang công tác tại Phòng Khoa học – Công nghệ qua các thời kỳ:

1.    Hiệu trưởng

       GS. Trần Đại Nghĩa1956
       GS. Tạ Quang Bửu1956 – 1960
       KS. Hoàng Xuân Tuỳ1960 – 1966
       GS. Phạm Đồng Điện1966 – 1980
       GS. Hà Học Trạc1980 – 1989
       GS. Hoàng Trọng Yêm1989 – 1994
       PGS. Nguyễn Minh Hiển1994 – 1997
       PGS. Hoàng Văn Phong1997 – 2002
       PGS. Trần Quốc Thắng2002 – 2004
       GS. Hoàng Bá Chư2004 – 2008
        GS. Nguyễn Trọng GiảngTháng 6 năm 2008 đến nay

2.    Lãnh đạo trường phụ trách NCKH & LĐSX                         

GS. Hoàng Xuân Tuỳ – Phó Hiệu trưởng phụ trách NCKH&LĐSX (1956 – 1960)

GS. Phạm Đồng Điện – Phó Hiệu trưởng phụ trách NCKH&LĐSX (1961 – 1966)

GS. Phạm Đồng Điện – Hiệu trưởng phụ trách NCKH&LĐSX (1966 – 1978)

GS. Hà Học Trạc – Phó Hiệu trưởng phụ trách NCKH-LĐSX (1978 – 1980)

PGS. Bùi Thiện Dụ – Phó Hiệu trưởng phụ trách NCKH-LĐSX (1981 – 1982)

GS. Hà Học Trạc – Hiệu trưởng phụ trách NCKH (1982 – 1988)

PGS. Lê Hoàng Việt – Phó Hiệu trưởng phụ trách LĐSX (1983 – 1988)

GS. Trần Đình Long – Phó Hiệu trưởng phụ trách NCKH (1988 – 1989)

GS. Nguyễn Thiện Phúc – Phó Hiệu trưởng phụ trách NCKH (1989 – 1994)

PGS. Phạm Văn Bình – Phó Hiệu trưởng phụ trách LĐSX (1989 – 1994)

GS. Bành Tiến Long – Phó Hiệu trưởng phụ trách NCKH (1994 – 2002)

PGS. Lê Cộng Hoà – Phó Hiệu trưởng phụ trách LĐSX (1996 đến 2006)

GS. Hoàng Bá Chư – Phó Hiệu trưởng phụ trách NCKH (2002 – 2004)

GS. Hoàng Bá Chư – Hiệu trưởng phụ trách NCKH (2004 – 2005)

GS. Nguyễn Khắc Xương – Phó Hiệu trưởng phụ trách NCKH (2005 – 2006)

GS.Nguyễn Trọng Giảng – Phó Hiệu trưởng phụ trách NCKH-LĐSX (từ 2006-2007)

PGS. Phạm Hoàng Lương – Phó Hiệu trưởng phụ trách NCKH (từ năm 2007 – 2008)

PGS. Hà Duyên Tư – Phó Hiệu trưởng phụ trách NCKH (từ tháng 8 năm 2008 đến nay)

 3. Lãnh đạo phòng Khoa học & Công nghệ

KS. Nguyễn HoặcTrưởng phòng1960 – 1963
GS. Vũ Văn TảoTrưởng phòng1963 – 1966
TS. Nguyễn Văn HùngTrưởng phòng1966 – 1974
PGS. Nguyễn BínhTrưởng phòng1974 – 1976
PGS. Bùi Thiện DụTrưởng phòng1977 – 1981
GS. Nguyễn Thiện PhúcTrưởng phòng1982 – 1989
GS. Nguyễn Sĩ MãoTrưởng phòng1990 – 1998
PGS. Nguyễn Đức ThuậnTrưởng phòng1999 – 2008
PGS. Đinh Văn PhongTrưởng phòng2008 – nay
GS. Vũ Văn TảoPhó Trưởng phòng1959 – 1960
KS. Lê Mĩ NiênPhó Trưởng phòng1963 – 1965
KS. Nguyễn Văn NhãPhó Trưởng phòng1965
KS. Nguyễn Đông HảiPhó Trưởng phòng1965 – 1966
KS. Nguyễn Thanh ThuỷPhó Trưởng phòng1966 – 1972
Đ/c Võ MạiPhó Trưởng phòng1966 – 1974
KS. Lê Hiếu PhongPhó Trưởng phòng1972 – 1974
PGS. Nguyễn An LươngPhó Trưởng phòng1975 – 1979
TS. Võ Trí HàoPhó Trưởng phòng1977 – 1990
KS. Nguyễn Văn PhanPhó Trưởng phòng1978 – 1989
PGS. Tạ Duy LiêmPhó Trưởng phòng1990 – 1995
PGS. Phạm Minh TuấnPhó Trưởng phòng1992 – 1993
PGS. Văn Đình ĐệPhó Trưởng phòng1996 – 2008
TS. Nguyễn Trọng ĐứcPhó Trưởng phòng1999 đến nay
TS. Hoàng Minh ThứcPhó Trưởng phòng2003 đến 2007
PGS. Nguyễn Thanh HảiPhó Trưởng phòng2008 đến 04/2009
PGS. Tạ Cao MinhPhó Trưởng phòng06/2009 đến nay
TS. Vũ Đình HoàngPhó Trưởng phòng06/2009 đến nay

4. Các cán bộ viên chức phòng Khoa học & Công nghệ

1. Ông Hoàng Minh Thu
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Đức
3. Ông Trần Phúc Hải
4. Ông Dương Tấn Lộc
5. Ông Trần Công Đức
6. Ông Phan Vinh Thái
7. Ông Trần Lan
8. Bà Trần Thị Lan
9. Ông Lê Hiếu Phong
10. Nguyễn Minh Hệ
11. Bà Lê Thanh Nhu
12. Bà Nguyễn Thị Nhiên Hương
13. Bà Nguyễn Thị Nhật
14. Bà Phan Thị Thanh Tâm
15. Ông Hồ Thành Nam
16. Bà Hoàng Kim Thu
17. Bà Đỗ Thị Kim Oanh
18. Ông Phan Quốc Nguyên

Website phòng Khoa học và công nghệ: http://bktech.hust.edu.vn/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *