Khối Văn phòng

ThS. Phạm Thị Thu Hằng

Tổ trưởng Tổ Tuyển sinh – Truyền thông

 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Đơn vị: Viện Đào tạo Quốc tế – Trường ĐHBK Hà Nội
 • Nơi làm việc: Phòng 202B, nhà D7, trường ĐHBK Hà Nội
 • Điện thoại: (04) – 3868.3407
 • Di động: 0949.817.299
 • Email: hang.pham@hust.edu.vn

ThS. Giang Hương

Tổ trưởng Tổ Đào tạo Đại học

 • Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
 • Đơn vị: Viện Đào tạo Quốc tế – Trường ĐHBK Hà Nội
 • Nơi làm việc: Phòng 201, nhà D7, trường ĐHBK Hà Nội
 • Điện thoại: (04) – 3868.3407
 • Di động: 0913.554.206
 • Email: huong.giang@hust.edu.vn

ThS. Bùi Thị Phương Thảo

Tổ trưởng Tổ Tài vụ

 • Chuyên ngành: Kế toán, Quản trị doanh nghiệp
 • Đơn vị: Viện Đào tạo Quốc tế – Trường ĐHBK Hà Nội
 • Nơi làm việc: Phòng 202A, nhà D7, trường ĐHBK Hà Nội
 • Điện thoại: (04) – 3868.3407
 • Di động: 0983.595.965
 • Email: thao.buithiphuong@hust.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Hương

Tổ trưởng Tổ Đào tạo Sau đại học & Đào tạo ngắn hạn

 • Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp
 • Đơn vị: Viện Đào tạo Quốc tế – Trường ĐHBK Hà Nội
 • Nơi làm việc: Phòng 205, nhà D7, trường ĐHBK Hà Nội
 • Điện thoại: (04) – 3868.3407
 • Di động: 0964.684.767
 • Email: huong.nguyenthi@hust.edu.vn

ThS. Bành Thị Vân Anh

Tổ trưởng Tổ Hành chính – Văn phòng

 • Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
 • Đơn vị: Viện Đào tạo Quốc tế – Trường ĐHBK Hà Nội
 • Nơi làm việc: Phòng 201, nhà D7, trường ĐHBK Hà Nội
 • Điện thoại: (04) – 3868.3407.
 • Di động: 0912.010.581
 • Email: anh.banhthivan@hust.edu.vn

 DANH SÁCH CÁN BỘ VĂN PHÒNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

STTHỌ VÀ TÊNTỔ CÔNG TÁCPHÒNGGHI CHÚ
1.       ThS. Nguyễn Thị Liên Hương

Tổ phó tổ Đào tạo

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0932.279.958

·         Email: huong.nguyenthi@hust.edu.vn

Quản ngành

NUT, LUH

201-D7

 

2.       ThS. Nguyễn Thị Kiều Anh

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0912.383.754

·         Email: anh.nguyenthikieu@hust.edu.vn

Quản ngành

TROY, IEM

205-D7

3.       

CN. Bùi Thị Liên Anh

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0905.469.968

·         Email: anh.buithilien@hust.edu.vn

Quản ngành

LTU, VUW

201-D7 
4.       

ThS. Lê Thị Thanh Phương

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0987.506.186

·      Email: phuong.lethithanh@hust.edu.vn

Quản ngành

UPMF, GINP

201-D7
5.       

ThS.Nguyễn Thị Thanh Tú

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0914.172.628

·         Email: tu.nguyenthithanh@hust.edu.vn

Văn phòng Nhật402A-D7 
6.       

CN. Nguyễn Thị Nhung

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0912.494.555

·         Email: nhung.nguyenthi@hust.edu.vn

Thủ Quỹ202A-D7
7.       

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0902.160.681

·         Email: nga.nguyenthithanh1@hust.edu.vn

Kế Toán202A-D7
8.       ThS. Nguyễn Đức Trọng

· ĐT: 043.868.3407

· Email: trong.nguyenduc@hust.edu.vn

Tuyển sinh & Truyền thông202B-D7
9.       

CN. Lương Thị Thu Hiền

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0168.8955.998

·         Email: hien.luongthithu@hust.edu.vn

Tuyển Sinh & Truyền Thông202B-D7
10.   

ThS. Nguyễn Văn Tánh

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0936.498.004

·         Email: tanh.nguyenvan@hust.edu.vn

CNTT & TT202B-D7
11.   

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0986.238.245

·         Email: thu.nguyenthianh@hust.edu.vn

Tuyển Sinh & Truyền Thông, Sau đại học. Bí thư LCĐ205-D7
12.   

CN. Phan Thu Hà

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0915.180.285

·         Email: ha.phanthu@hust.edu.vn

Hành Chính – Văn phòng201-D7
13.   

CN. Trần Thị Minh Châu

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0975.904.018

·         Email: chau.tranthiminh@hust.edu.vn

Hành Chính – Văn phòng201-D7
14.   

Lê Thị Oanh

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0904.274.814

·         Email: oanh.lethi@hust.edu.vn

Trực thiết bị201-D7
15.   Nguyễn Thành Trung

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 098.3064.333

·         Email: trungnt@sie.edu.vn

IT, Tuyển Sinh & Truyền Thông, CTSV202B-D7 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *