Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

NHIỆM KÌ 2015 – 2017

SttHọ tênChức vụĐơn vịPhân công nhiện vụ
1Nguyễn Thị Anh ThưBí thưCán bộPhụ trách chung
2Bùi Kiều TrinhPhó Bí thưUPMF12Đội trưởng Đội Tình nguyện
3Nguyễn Thị ThắmUVTVLTU12Liên chi hội trưởng LCHSV, phó trưởng tiểu ban Nữ sinh – Tài chính – Hậu cần
4Nguyễn Kim ĐứcUVTVVUW11BTrưởng tiểu ban Tuyên truyền
5Nguyễn Thuỳ LinhUVTVVUW12BPhó trưởng tiểu ban Văn nghệ – Thể thao
6Nguyễn Trần Hạnh QuyênUVVUW11ATrưởng tiểu ban Văn nghệ – Thể thao
7Vũ Hoàng PhươngUVUPMF12Thành viên tiểu ban Tuyên truyền
8Vũ Lê Thuỳ TrangUVVUW12APhó trưởng tiểu ban Tuyên truyền
9Nguyễn Đức HuyUVLTU12BThành viên tiểu ban Văn nghệ – Thể thao
10Bùi Thị Thuỳ LinhUVVUW11AThành viên tiểu ban Văn nghệ – Thể thao
11Bùi Thị AnhUVVUW12BPhó trưởng tiểu ban HT-NCKH
12Nguyễn Thị Phương HảoUVINPG12Thành viên đội Tình nguyện
13Lê Thị Phương ThảoUVVUW13APhó trưởng tiểu ban Tổ chức – Kiểm tra
14Nguyễn Quang DuyUVUPMF13Phó trưởng tiểu ban Tổ chức – Kiểm tra
15Phan Thị Thu HiềnUVLUH13Thành viên tiểu ban Nữ sinh – Tài chính – Hậu cần
16Nguyễn Hà ThanhUVVUW13BThành viên tiểu ban Tổ chức – Kiểm tra
17Trịnh Thị Thu BíchUVUPMF13Thành viên tiểu ban Nữ sinh – Tài chính – Hậu cần
18Đặng Khoa TùngUVNUT13Thành viên tiểu ban Văn nghệ – Thể thao

 


 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN SIE

NHIỆM KÌ 2013 – 2015

STTHọ tênĐơn vịChức vụ
1Nguyễn Thị ThắmLUH 12Liên chi hội trưởng
2Bùi Kiều TrinhUMPF 12Liên chi hội phó
3Nguyễn Thùy LinhVUW 12BLiên chi hội phó
4Nguyễn Quang DuyUPMF 13Ủy viên thường vụ
5Bùi Thị Thùy LinhVUW 11AỦy viên thường vụ
6Nguyễn Văn Hoàng AnhLUH 12Ủy viên
7Nguyễn Thị Phương HảoINPG 12Ủy viên
8Nguyễn Lê Sơn ThiệnUPMF 12Ủy viên
9Nguyễn Minh HuyLTU 13Ủy viên
10Trịnh Thị Thu BíchUPMF 13Ủy viên
11Phạm Thị Thu HiềnLUH 13Ủy viên
12Nguyễn Lê Việt AnhLTU 13Ủy viên
13Nguyễn Hoàng TuệNUT 13Ủy viên
14Nguyễn Diệu LinhTROY 13Ủy viên
15Lê Thị Phương ThảoVUW 13AỦy viên

Facebook:  https://www.facebook.com/lcd.lch.sie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *