Đào tạo Đại học

Viện Đào tạo Quốc tế được thành lập theo quyết định số 2758/QĐ-ĐHBK-TCCB ngày 23/12/2009 của Hiệu trưởng trường ĐHBK Hà Nội trên cơ sở Chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế (ITP) – Dự án được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt triển khai vào năm 2002.

Sau hơn 10 năm hoạt động, Viện Đào tạo Quốc tế đã và đang hợp tác với nhiều trường đại học danh tiếng trên toàn thế giới như: Đức, Nhật, Pháp, Niu-Di-lân, Úc, Mỹ, Séc và Phần Lan, Vương quốc Anh. Dưới đây là danh sách các trường đối tác của Viện.

TT

Trường đi tác

Ký hiu

Quc gia

Năm ký kết

01

Đại học Leibniz Hannover

LUH

Đức

2002

02

Đại học Công nghệ Nagaoka

NUT

Nhật

2002

03

Viện Đại học Quốc gia Bách Khoa Grenoble

INPG

Pháp

2003

04

Đại học Victoria Wellington

VUW

Niu-Di-lân

2003

05

Đại học La Trobe

LTU

Úc

2005

06

Đại học Kỹ thuật điện Quốc gia Xanh-Pê-téc-bua

LETI

Nga

2002

07

Đại học Troy

TROY

Mỹ

2004

08

Đại học Northcentral

NCU

Mỹ

2006

09

Đại học Pierre Mendes France

UPMF

Pháp

2005

10

Đại học Tổng hợp kỹ thuật Liberec

TUL

Séc

2006

11

Đại học Khoa học Ứng dụng Lahti

LUAS

Phần Lan

2008

12

Đại học Tổng hợp Leipzig (Đức) – MBA

SEPT

Đức

2005

13

Trường Tổng hợp Northampton – MBA

UN

Anh

2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *