Danh sách BCN Hội cựu sinh viên SIE

DANH SÁCH BAN CHP HÀNH HI CU SINH VIÊN SIE 

STT

Họ và tên

Lớp/Khóa

Đơn vị đang công tác

Chức danh

Nhiệm vụ

Số ĐT

1

Võ Hoàng Anh

LETI02A

Báo TNTP

Chủ tịch

Phụ trách chung

0989995337

2

Trần Xuân Nguyên

LETI03C

Trung tâm An ninh mạng Bách Khoa BKIS

Phó Chủ tịch

Công tác phong trào, tổ chức sự kiện, tài trợ

0982016795

3

Khổng Minh

UHG03

Giảng viên ĐHCN Hà Nội

Phó chủ tịch

Công tác tổ chức, tuyên truyền, thông tin

0947292565

4

Đàm Thế Mai Sơn

NUT04

Tập đoàn Than – Khoán sản VN

Phó chủ tịch

CHT khối NUT

Công tác tuyên truyền, Trưởng ban LL khối NUT

01696928288

5

Phạm Hải Yến

VUW04

Công ty Dệt may ChuLa

Phó chủ tịch

CHT  khối VUW

Tài chính, hậu cần Trưởng ban LL khối VUW

0986759987

6

Ngô Trọng Tuấn

NCU07

Giảng viên ĐH Điện lực HN

CHT Khối NCU

Phó trưởng ban liên lạc

0982215890

7

Nguyễn Văn Tánh

LETI04F

VP Viện ĐTQT – SIE

Phó chủ tịch

Công tác tổ chức, nhân sự, thông tin liên lạc

0936498004

8

Ngô Ngọc Anh

LETI01A

TP Kinh doanh tin tức – TT VAS – Cty Viettel Telecom

UV Thường vụ

Thông tin tuyển dụng, việc làm, tư vấn nghề nghiệp

0988012998

9

Nguyễn Thị Oanh

LETI03A

Học viện Mạng BK – BKAD

UV Thường vụ

CHT khối LETI

Trưởng ban liên lạc khối LETI

0983349389

10

Lê Bảo Khánh

INPG03

Học Thạc Sỹ tại Singapore

UV Thường vụ

CHT Khối INPG

Trưởng ban liên lạc khối INPG

0982531086

11

Nguyễn Thành Trung

CFMI04A

Mega Star

UV Thường vụ

CHT Khối CFMI

Trưởng ban liên lạc khối CFMI

01696988016

12

Đặng Trung Đức

TROY03A

Tập đoàn Sam Sung

UV Ban chấp hành

CHT khối  TROY

Trưởng ban liên lạc hội cựu SV khối TROY

0914343213

13

Lê Thị Thu Hiền

LETI03E

Tổng cục Hải Quan

UV Ban chấp hành

Chi hội phó khối LETI

Phó trưởng ban liên lạc khối LETI

0975922986

14

Phạm Hoài Ly

CFMI03A

Trung tâm đăng kiểm HN

UV Ban chấp hành

Chi hội phó khối CFMI

Phó trưởng ban liên lạc khối CFMI

0983583301

15

Hoàng Duy

OVGU04

Du hoc tại Đức

UV Ban chấp hành

CHT tại Đức

Trưởng ban liên lạc du học sinh tại Đức

01697462968

16

Phạm Hoàng Việt

NUT05

Du học tại Nhật

UV Ban chấp hành

CHT tại Nhật

Trưởng ban liên lạc du học sinh tại Nhật

17

Nguyễn Chí Dũng

TROY04A

Du học tại Mỹ

UV Ban chấp hành

CHT tại Mỹ

Trưởng ban liên lạc du học sinh tại Mỹ

18

Phạm Quang Đạt

NCU07A

Du học tại Úc

UV Ban chấp hành

CHT tại ÚC

Trưởng ban liên lạc du học sinh tại Úc

19

Trịnh Duy Hùng

LETI03F

Du học tại Nga

UV Ban chấp hành

CHT tại Nga

Trưởng ban liên lạc du học sinh tại Nga

20

Đào Mai Phương

VUW04

Du học tại Newzealan

UV Ban chấp hành

CHT tại Newzealan

Trưởng ban liên lạc du học sinh tại Newzealan

21

Nguyễn Lan Hương

CFMI02

Du học tại Pháp

UV Ban chấp hành

CHT tại Pháp

Trưởng ban liên lạc du học sinh tại Pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *