Chỉ tiêu tuyển sinh các nhóm ngành 2014 – Đại học Bách khoa Hà Nội

Nhóm ngành

Tên ngành

Mã ngành ĐKDT

Mã nhóm ngành xét tuyển

(1)

Khối A/A1

1.300 chỉ tiêu

Cơ kỹ thuật

D520101

KT1

(Kỹ sư/Cử nhân kỹ thuật)

Kỹ thuật cơ điện tử

D520114

Kỹ thuật cơ khí

D520103

Kỹ thuật hàng không

D520120

Kỹ thuật tàu thủy

D520122

Kỹ thuật nhiệt

D520115

Công nghệ KT cơ khí

Chỉ xét tuyển NVBS

CN1

(Cử nhân công nghệ)

Công nghệ KT cơ điện tử
Công nghệ KT ô tô

(2)

Khối A/A1

2.000 chỉ tiêu

Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

KT2

(Kỹ sư/Cử nhân kỹ thuật)

Kỹ thuật điều khiển và TĐH

D520216

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

Kỹ thuật y sinh

D520212

Kỹ thuật máy tính

D520214

Khoa học máy tính

D480101

Truyền thông và mạng máy tính

D480102

Kỹ thuật phần mềm

D480103

Hệ thống thông tin

D480104

Công nghệ thông tin

D480201

Toán – Tin ứng dụng

D460112

Công nghệ KT điều khiển & TĐH

Chỉ xét tuyển NVBS

CN2

(Cử nhân công nghệ)

Công nghệ KT điện tử, truyền thông
Công nghệ thông tin

(3)

Khối A

900 chỉ tiêu

Kỹ thuật hóa học

D520301

KT3

(Kỹ sư/Cử nhân kỹ thuật)

Hóa học

D440112

Kỹ thuật in và truyền thông

D320401

Công nghệ sinh học

D420201

Kỹ thuật sinh học

D420202

Công nghệ thực phẩm

D540101

Kỹ thuật môi Trường

D520320

Công nghệ KT hóa học

Chỉ xét tuyển NVBS

CN3

(Cử nhân công nghệ)

Công nghệ thực phẩm

(4)

Khối A/A1

320 chỉ tiêu

Kỹ thuật vật liệu

D520309

KT4

(Kỹ sư/Cử nhân kỹ thuật)

Kỹ thuật vật liệu kim loại

D520310

Kỹ thuật dệt

D540201

Công nghệ may

D540204

Su phạm kỹ thuật công nghiệp

D140214

(5)

Khối A/A1

160 chỉ tiêu

Vật lý kỹ thuật

D520401

KT5

(Kỹ sư/Cử nhân kỹ thuật)

Kỹ thuật hạt nhân

D520402

(6)

Khối A/A1/D1

340 chỉ tiêu

Quản trị kinh doanh

D340101

KT6(Cử nhân kinh tế)

Kinh tế công nghiệp

D510604

Quản lý công nghiệp

D510601

Tài chính – Ngân hàng

D340201

Kế toán

D340301

(7)

Khối D1

180 chỉ tiêu

Ngôn ngữ Anh,   bao gồm 2 chuyên ngành

TA1 (Cử nhân Tiếng Anh)

TA2 (Cử nhân Tiếng Anh QT)

– Tiếng Anh KH-KT và CN

D220201

– Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế

D220201

(8)

Khối A/A1/D1 400 chỉ tiêu

Các chương trình đào tạo quốc tế(thuộc Viện Đào tạo Quốc tế)

Chỉ xét tuyển NVBS

QT

(Cử nhân/Kỹ sư tùy theo CT)

anh-thu-vien-3

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *