Các thầy, cô đang chấm thi, các thí sinh mong chờ điều gì?

Sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia thì thông tin mà thí sinh mong chờ nhất chính là kết quả thi THPT quốc gia. Vậy kết quả kỳ thi THPT quốc gia sẽ được công bố vào thời gian nào?

Thời điểm công bố kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hội đồng thi sẽ công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 07/7/2017. Do vậy, hiện nay, hoạt động chấm thi đang được tất cả các Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực triển khai. Trước ngày 14/7/2017, các trường cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có). Cũng trước ngày 14/7/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào.

Trước ngày 15/7/2017, các trường ĐH, CĐ điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trang thông tin điện tử của trường.

Thời gian xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh

Một tuần sau khi công bố kết quả kỳ thi THPT quốc gia, vào ngày 14/7/2017, kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 sẽ được công bố.

Thời gian thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) sau khi biết điểm thi THPT quốc gia

Năm 2017, sau khi có kết quả kỳ thi THPT quốc gia, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT một lần và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến (từ ngày 15/7/2017 đến 17h00 ngày 21/7/2017) hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (từ ngày 15/7/2017 đến 17h00 ngày 23/7/2017.

Lưu ý: Đối với những thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu có thể kiểm tra kết quả và điều chỉnh sai sót nếu có. Hạn cuối điều chỉnh sai sót trước 17h00 ngày 25/7/2017.  

Thời gian xét tuyển Đại học, Cao đẳng

Xét tuyển đợt 1: Sau khi kết thúc quá trình điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT vào ngày 25/7/2017, các trường sẽ thực hiện quy trình xét tuyển và sẽ công bố kết quả trúng tuyển cho thí sinh trước 17h00 ngày 01/8/2017. Xét tuyển các đợt bổ sung từ ngày 13/8/2017. Các trường sẽ báo cáo kết quả tuyển sinh về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/12/2017.

(Tổng hợp: Theo Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *